top of page
Væreglede logo
Væreglede webdesign

Væreglede jobber med integrering av  barn med utenlandske foreldre til den norske kulturen ved  å oversette norske ord, leker, sanger, rim og regler til diverse språk. Identiteten skulle være leken og fargerik, samtidig som den skulle være organisert og seriøs.

 

Hovedmålgruppe er barnehagebarn, men opplegget er også passende for barn i de første skoletrinnene. Ved å få en forståelse av norsk kultur via lek gjør vil dette gi den samme grunnmuren som norske barn også har.

Mitt ansvarsområde:

– Logo/Identitetsdesign

– Webdesign

– Malutvikling

Værglede permer arbeidsbøker
Væreglede ikoner
VÆREGLEDE
Væreglede logo

Logo, identitet, visittkort, webside og maler for diverse dokumenter.

Væreglede visittkort bag
bottom of page